TUS z elementami TZA

Dla kogo

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (od IV klasy). Zajęcia skierowane są do dzieci mających problemy z przestrzeganiem reguł, panowaniem nad złością i agresją w codziennych sytuacjach.

Metodyka

Trening umiejętności społecznych z elementami TZA to program zajęć, podczas których dzieci i młodzież uczą się zamieniać zachowania agresywne na prospołeczne, pewne siebie i bezpieczne. Podczas spotkań uczestnicy poznają alternatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. To także okazja do uczenia się wnioskowania moralnego – co jest złe, dlaczego, jakie niesie konsekwencje.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (5-7 osób) dobranych pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Czas trwania pojedynczych zajęć 90 minut.

Obowiązuje konsultacja diagnostyczna kwalifikująca do grupy.

Cena
  • 125 złotych / 90 minut
  • Konsultacja diagnostyczna: 150 złotych