Kontakt

Centrum Wypoczynku JUVARE

Juvare Travel Spółka z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2e lok. 01

01-381 Warszawa

centrum@juvare.pl

+48 601 203 933

Numer rachunku mBank S.A.

67 1140 2004 0000 3502 8434 7816

Centrum Diagnozy i Terapii JUVARE

Fundacja JUVARE

ul. Leśna 21

19-206 Rajgród

fundacja@juvare.pl

+48 666 196 020 lub +48 887 196 220

Numer rachunku Nest Bank S.A.

49 1870 1045 2078 1072 2027 0001

Ważne dokumenty

Regulamin rezerwacji i uczestnictwa

pobierz

Kwestionariusz uczestnika

pobierz

Upoważnienie do podawania leków

pobierz

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

pobierz

OC podmiotu leczniczego

pobierz

Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych

pobierz

Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej

pobierz

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

pobierz

Opinia przeciwpożarowa dla obiektu

pobierz