Program pobytu 7-dniowego

Turnus 7-dniowy rozpoczynamy w niedzielę (pierwszym posiłkiem jest obiad) a kończymy w sobotę po śniadaniu.

RAMOWY PROGRAM TURNUSU TYGODNIOWEGO

NIEDZIELA

BLOK POPOŁUDNIOWY

PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

BLOK WIECZORNY

19.00 – 20.00 ZAJĘCIA WYCISZAJĄCE, BAJKOTERAPIA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

BLOK PRZEDPOŁUDNIOWY

09.30 – 10.00    TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – ROZPOCZĘCIE DNIA

10.00 – 10.30    TERAPIA SPECJALISTYCZNA*

10.30 – 11.15    TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – DRUGIE ŚNIADANIE

11.15 – 11.45    TERAPIA SPECJALISTYCZNA*

11.45 – 12.15    TERAPIA SPECJALISTYCZNA*

12.15 – 13.15    TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – SPACER, ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

BLOK POPOŁUDNIOWY

14.30 – 15.30    METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO

15.30 – 16.30    TUS – PODWIECZOREK

16.30 – 18.00    ARTETERAPIA / MUZYKOTERAPIA

BLOK WIECZORNY

19.00 – 20.00 ZAJĘCIA WYCISZAJĄCE, BAJKOTERAPIA

* LOGOPEDIA / KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA (AAC), INTEGRACJA SENSORYCZNA, METODA DOBREGO STARTU

Dodaj komentarz