Diagnoza logopedyczna

Dla kogo

Dla dzieci, które doświadczają trudności w nabywaniu i rozwoju mowy, takich jak opóźniony rozwój językowy czy problemy z wymową. Umożliwia wczesną interwencję terapeutyczną wspierającą ich prawidłowy rozwój komunikacyjny.

Jak przebiega badanie

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
  • Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
  • Badanie logopedyczne narzędziami dostosowanymi do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka.
  • Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
  • Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy:

  • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie testem umożliwia diagnozę w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narząd mowy, artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych, umiejętności pragmatyczno-społeczne.
  • Dodatkowo u dzieci w wieku w wieku od 3 do 7 lat stosujemy Karty Oceny Słuchu Fonemowego.
Ile trwa badanie

Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań.

W niektórych przypadkach po diagnozie logopedycznej konieczne będzie odbycie dodatkowych badań lub konsultacji lekarskich, np. badania słuchu, konsultacji z ortodontą lub laryngologiem.

Cena
  • 450,00 złotych