Diagnoza gotowości szkolnej

Dla kogo

Diagnoza gotowości szkolnej przeznaczona jest dla dzieci 5 i 6-letnich i pozwala ocenić czy dziecko osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym.

Jak przebiega badanie

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
  • Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
  • Ocenę poziomu opanowania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz zakresu, rodzaju i specyfiki ewentualnych deficytów.
  • Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
  • Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie badania wykorzystujemy Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS) – test do diagnozy dzieci w zakresie przygotowania do podjęcia obowiązków szkolnych, który umożliwia ocenę dziecka w 13 obszarach umiejętności, a opracowane normy pozwalają na zorientowanie się, czy dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

Ile trwa badanie

Proces diagnostyczny obejmuje 2 spotkania.

Cena
  • 450,00 złotych