Diagnoza FAS/FASD

Dla kogo

Dla dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Wczesna diagnoza pozwala na opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu terapii, który pozwoli w sposób aktywny wspomagać proces rozwoju dziecka.

Jak przebiega badanie

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
  • Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
  • Spotkania konsultacyjne, w trakcie których przeprowadzane są badania diagnostyczne (m.in. ocena opóźnień wzrostu, cech dysmorfii twarzy, występowania u dziecka uszkodzeń/dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, ekspozycji na alkohol w okresie życia płodowego oraz całościowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka).
  • Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
  • Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy 4-cyfrowy Kwestionariusz Waszyngtoński będący aktualnie najpopularniejszym narzędziem diagnostycznym w zakresie FAS/FASD używanym na całym świecie.

Ile trwa badanie

Proces diagnostyczny obejmuje 3-4 spotkania.

Cena
  • 750,00 złotych