Diagnoza ADHD

Dla kogo

Dla dzieci i młodzieży, które doświadczają trudności z koncentracją, nadmiernej impulsywności, problemów z organizacją czasu i przestrzeni oraz deficytów w zachowaniu, które wpływają na ich funkcjonowanie.Jak przebiega badanie

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
  • Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
  • Obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy i ocenę jego rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
  • Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
  • Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

Do diagnozowania ADHD wykorzystujemy zintegrowane podejście, które obejmuje następujące narzędzia i testy:

  • Test MOXO, który mierzy rzeczywiste reakcje badanego, a następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD: zaburzeń uwagi (A), czasu reakcji (T), impulsywności (I) oraz nadaktywności (H)
  • Kwestionariusze Conners-3: kompleksowe narzędzie oceny zachowania, które dostarcza pełnych informacji na temat szerokiego spektrum symptomów ADHD. Kwestionariusze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby identyfikować objawy mogące wskazywać na inne zaburzenia, takie jak zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD), zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia zachowania oraz niedostosowanie społeczne.
  • Wywiad DIVA-5 Young: wywiad diagnostyczny dostosowany do potrzeb diagnozy u dzieci i młodzieży poniżej 17 roku życia. DIVA-5 skupia się na szczegółowym wywiadzie dotyczącym historii życia i symptomów ADHD, co pozwala na zidentyfikowanie poszczególnych obszarów problemowych związanych z ADHD.
Ile trwa badanie

Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka może zostać zlecone dodatkowe spotkanie diagnostyczne płatne dodatkowo.

Cena
  • 550,00 złotych